TACK FÖR ATT

DU KÖPT EN

SVIVLORULLE

Vi är otroligt glada att du litar på oss och att vi nu kan erbjuda dig världens första multirulle med det revolutionerande kastbromssystemet CastGuard™. Vi är övertygade om att du kommer att älska rullens unika egenskaper, som låter dig spendera mer tid på att fiska och njuta av friluftslivet.

Viktig information om din nya Svivlorulle

Svivlo Genesis ONE – Grunderna

Sidostycke

Svivlo Genesis ONE sidostycke innehåller CastGuard och ger tillgång till spolen. Använd switchen för att öppna sidostycket.

Knapp för åtkomst

Knappen används för att öppna Genesis ONE:s sidostycke. Tryck ned den för att frigöra sidostycket och tryck upp den för att låsa sidostycket. Var försiktig när du stänger sidostycket och se till att axlarna är i linje med varandra.

Spolbroms

Spolbromsen används för att ta bort glappet på spolaxeln. Den kan också användas för att kontrollera CastGuards aggressivitet.

Kopplingstangent

Kopplingen används för att frigöra spolen så att den kan mata ut lina. Tryck ned kopplingen och placera tummen på spolen innan du kastar. Släpp tummen när du kastar för att låta linan matas ut. Kopplingen avaktiveras så snart du vrider på handtaget.

Dragbroms

Dragbromsen används för att ställa in hur mycket kraft som krävs för att dra ut linan. Justera detta innan du börjar fiska så att linan inte går av när du fångar en fisk.

Kom igång med din Svivlo Genesis ONE

Trots att rullen ser ut som en vanlig multirulle så skiljer sig hanteringen markant från vad du kanske förväntar dig. Nedanför hittar du den viktigaste informationen för att snabbt komma igång med fisket och hålla din rulle i toppskick.

Första intrycket
Spola på lina
Innan du kastar
Att fiska

När du öppnar lådan, plockar upp rullen och börjar veva på handtaget, kan du känna en lite ryckig rörelse. Detta är helt normalt och beror på designen och funktionen hos CastGuard™. När du väl börjar fiska kommer du inte längre känna av detta. Kastbromssystemet CastGuard behöver användas några kast innan du får maximal prestanda. Detta kallas för ”inbäddning”, precis som bromsbelägg på en prestandabil behöver köras in. Du kan läsa mer om CastGuard inkörningsprocess på denna sida.

”När du har trätt linan på spolen, kontrollera att spolbromsen är åtdragen precis så mycket att det inte finns något glapp. Det behövs inte dras åt mer än så, såvida du inte är nybörjare och lär dig kastteknik, eller då riskerar att fastna i grenar. Att dra åt spolbromsen gör CastGuard mer aggressiv och den reagerar snabbare.

Bild 1: Kontrollera efter glapp i spolaxeln. Tryck ner kopplingen och rör spolen i sidled för att kontrollera om det finns något glapp.

Bild 2: Spolbroms. Genom att vrida den medurs minskar glappet. Att dra åt spolbromsen för mycket kan skada rullen.

 

 

 

Du kanske är van vid att justera spolbromsen varje gång du byter bete för att det ska sjunka långsamt mot marken. Detta minskar vanligtvis risken för trassel, speciellt i slutet av kastet.

Men efter att du satt på ett bete på Svivlo Genesis ONE behöver du INTE göra några justeringar på spolbromsen. Inte ens efter att ha bytt betets vikt. CastGuard tar hand om allting!

”Du är kanske van vid att försiktigt placera tummen mot spolen under kast för att undvika trassel och övervarv. Du är också van vid att stoppa spolen med tummen när betet landar i vattnet.

Att kasta i hård motvind eller hantera vindbyar brukar vara knepigt och riskerar lätt att skapa trassel.

Med Svivlo Genesis ONE behövs inget av detta. CastGuard tar hand om rullen åt dig så att du kan fokusera på fisket.

Vår historia
Urmakaren och IT-nissen

Så, hur kom det här till överhuvudtaget? Svivlo, ett företag inom Brillianze Sweden AB, grundades av den svenske urmakaren Sten-Thore Zander och hans son Patrik Zander. Som urmakare och efter att ha ägnat hela sitt liv åt att hantera små komplexa föremål i rörelse, och utan att vara sportfiskare, bestämde han sig för att göra något åt problemet med tralles på multirullar. Efter många år, tusentals och åter tusentals timmar av ingenjörsarbete, byggande och testande löste han till slut sportfiskarnas gordiska knut och uppfann världens enda riktigt fungerande kastbroms.

Att föra arvet från den svenska klocktillverkaren in i fiskets framtid

I slutet av 2016 bestämde sig hans son, som alltid hade arbetat med IT och programvara, för att ta lösningen till marknaden. Efter att ha ansökt om patent började de två arbeta för att bygga bättre prototyper och visa dem för rulltillverkare. Det fanns ett visst intresse i början, men på grund av bristande utvecklingsframsteg och teknikförståelse var de tvungna att göra det här på egen hand.

Utvecklingen fortsatte, men under 2019 föll Sten-Thore illa med sin rollator och fick uppsöka akuten. De bestämde sig då för att fokusera på att utveckla ett bromssystem för rollatorer – RolloGuard. Tyvärr gick Sten-Thore bort 2021, men det gav ännu mer beslutsamhet att förverkliga hans dröm.

Och här är de nu.

 

Ta hand om din Svivlo Genesis ONE

Inbäddning
Underhåll
Sprängskiss
Garanti

CastGuard inbäddningsprocess

På samma sätt som man kör in bromsarna på en racerbil för att få optimal prestanda, behöver en Svivlo-rulle med CastGuard också köras in.

När du vrider handtaget på Svivlo-rullen kan du känna en icke flytande rörelse. Detta är normalt och beror på att CastGuard-bromsarmen måste bli kompatibel med bromstrumman så att de passar ihop. Denna process, som kallas inbäddning, tar vanligtvis 10-20 kast men antalet kan variera beroende på kastavstånd, handtagets rotationshastighet och andra parametrar.

Inbäddningsprocessen skapar ett några mikrometer tjockt lager av mässing från bromstrumman på CastGuards bromsarm. Denna process avlägsnar också ojämnheter som uppstått under tillverkningsprocessen och justerar de två ytorna till en nästan perfekt geometrisk matchning.

Rengör utsidan efter varje användning. Smuts, skräp, salt eller sand kan leda till slitage.

Dra åt spolenbromsen och dragbromsen. Skölj försiktigt rullen under långsamt rinnande dricksvatten eller med en sprayflaska. Se till att inte skölja med högtrycksvatten eftersom det kan skada rullen. Torka av rullen med en ren och torr trasa. Använd en bomullspinne eller tandborste med isopropylalkohol för att avlägsna synlig smuts och skräp från utsidan av rullen som inte lossnade under sköljningen.

En gång i månaden rekommenderar vi att du sätter en droppe olja på evighetsskruven för att säkerställa smidig drift.

Avlägsna ibland sidoplattan och ta försiktigt ut spolen. Använd en bomullspinne för att försiktigt rengöra pinjongen och ta bort eventuell synlig smuts eller skräp på själva rullen. Inspektera och rengör spolen men se till att inte smörja spolaxeln.

Lossa spolenbromsen och återmontera spolen och sidoplattan. Se till att spolaxeln passar med CastGuard-axeln.

En gång om året, eller oftare beroende på användning, rekommenderar vi att du skickar rullen till en auktoriserad Svivlo-serviceverkstad för professionellt underhåll och därmed förlänger livslängden på din Svivlorulle.

 

Ladda ned sprängskissen i PDF på Svivlo Genesis ONE här.

Garanti

1. Garantins omfattning
Brillianze Sweden AB (”vi”, ”oss” eller ”vår”) erbjuder en garanti på våra fiskerullar. Denna garanti täcker defekter i material och utförande under en angiven period från inköpsdatumet. Garantiperioden för våra fiskerullar är 2 år, med början från inköpsdatumet.

2. Garantianspråk
Följ dessa steg för att göra ett garantianspråk:

Kontakta vår kundtjänst på customerservice@svivlo.com.
Bifoga inköpsbevis (kvitto eller orderbekräftelse).
Beskriv det problem du upplever med rullen.

3. Undantag från garantin
Denna garanti täcker inte:

Normalt slitage och förslitning.
Skador till följd av felaktig användning, missbruk, försummelse eller felaktigt underhåll.
Modifiering eller reparation av obehörig personal.
Skador som orsakats under transport.
CastGuard™-systemet har öppnats eller manipulerats.

4. Garantiåtgärd
Om ditt garantianspråk godkänns kommer vi, efter eget gottfinnande, att reparera eller ersätta den defekta fiskerullen med en likvärdig modell.

5. Kontakta oss
Om du har några frågor eller behöver hjälp med ditt garantianspråk, vänligen kontakta vår kundsupport på customerservice@svivlo.com.

 

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, updates and know when we visit your area for testing of our revolutionary reels.

 

You have subscribed