Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Brillianze Sweden AB samlar in, använder och skyddar personlig information i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddsregler. Vi värnar om din integritet och följer strikta riktlinjer för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och rättssäkert sätt.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in följande typer av personuppgifter när du använder vår webbplats och våra tjänster:

 • Kontaktinformation: Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 • Betalningsinformation: Information som krävs för att behandla betalningar, inklusive kreditkortsuppgifter och faktureringsinformation. Observera att vi inte lagrar kreditkortsuppgifter direkt; de hanteras säkert av vår betalningstjänstleverantör Klarna.

 • Orderinformation: Information om dina beställningar och transaktioner, inklusive produkter, priser och leveransinformation.

 • Teknisk information: Informationen som samlas in genom användning av cookies och liknande tekniker, inklusive IP-adress, webbläsartyp, enhetsinformation och användaraktivitet på vår webbplats. För mer information om cookies, se vår cookiepolicy.

2. Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att behandla dina beställningar och leverera produkter till dig.

 • För att hantera ditt konto och förbättra din användarupplevelse.

 • För att kommunicera med dig angående din beställning och informera dig om erbjudanden och kampanjer om du samtycker till detta.

 • För att analysera och förbättra vår webbplats och våra tjänster.

 • För att följa lagliga skyldigheter och rättsliga krav.

3. Delar vi dina personuppgifter med tredje parter?

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje parter när det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och när sådana tredje parter följer strikta dataskyddsstandarder. Exempelvis delar vi nödvändig betalningsinformation med vår betalningstjänstleverantör Klarna för att möjliggöra transaktioner.

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot förlust, obehörig åtkomst, ändring eller spridning. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till behöriga medarbetare och följer säkerhetsrutiner och riktlinjer för att skydda din information.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna policy, eller så länge som krävs enligt lagliga skyldigheter.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.

 • Rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

 • Återkalla ditt samtycke när som helst, om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke.

 • Radera dina personuppgifter under vissa omständigheter.

 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer.

 • Få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

 • Klaga hos tillsynsmyndigheten om du anser att dina rättigheter inte respekteras.

7. Kontakta oss

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige:

Patrik Zander
Brillianze Sweden AB
Verkstadsgatan 4
233 51 Svedala
patrik@brillianze.com

Telefonnummer: 040 30 30 10

Senast uppdaterad: 2023-09-27

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, updates and know when we visit your area for testing of our revolutionary reels.

 

You have subscribed