Juridisk information

Användarvillkor

Svivlo är ett varumärke ägt av Brillianze Sweden AB (nedan kallad ”Svivlo”) tillhandahåller webbplatser (”Webbplatser”) enligt de användarvillkor som anges nedan. Om du inte godtar att följa dessa användarvillkor ska du inte använda Svivlos Webbplatser.

Immateriella rättigheter

Rättigheterna till hela innehållet på Svivlos Webbplatser, såsom text, grafik, namn, bilder, figurer, ritningar, logotyper, ikoner, inspelningar och programvara, tillhör Brillianze Sweden AB (”Brillianze”). Alla rättigheter, som inte uttryckligen beviljas häri, är reserverade. Kopiering, överföring, ändring, lagring, lagring, publicering och distribution av innehållet på Svivlos Webbplatser eller delar därav är förbjudet utan Brillianze föregående skriftliga medgivande. Användningen av Svivlos Webbplatser för personliga, icke-kommersiella syften är tillåtet. Dokument som är klassificerade som offentliga, såsom pressmeddelanden, får användas för offentlig kommunikation om källan till informationen anges. Brillianze äger alla rättigheter till varumärkena Svivlo® och Alphabrake®.

Ansvarsfriskrivning

Brillianze Webbplatser och dess innehåll tillhandahålls i befintligt skick. Brillianze ger inte någon uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti med avseende på den information som finns i dess Webbplatser, inklusive eventuella utfästelser eller garantier för informationens riktighet, fullständighet eller tillförlitlighet. De uppgifter som finns på Webbplatserna utgör inte något bindande anbud eller åtagande från Brillianze. Brillianze förbehåller sig rätten att, när som helst utan föregående meddelande, ändra dessa användarvillkor och Brillianze Webbplatser och dess innehåll eller del därav. Brillianze ger ingen utfästelse eller garanti om tillgängligheten av Brillianze Webbplatser. Brillianze ska under inga omständigheter vara ansvarigt för någon form av förlust eller skada inbegripet, dock inte begränsat till, indirekta skador och följdskador, såsom förlorade intäkter, inkomst- och vinstbortfall, verksamhetsavbrott eller förlust av data som uppstår till följd av användningen av Webbplatserna eller dess innehåll eller på grund av avbrott eller otillgänglighet av Webbplatserna. Brillianze ska vidare inte vara ansvarigt för någon förlust eller skada som beror på fel, avbrott eller otillgänglighet av datasystem eller datakommunikation eller skada som orsakas av skadlig kod eller virus. Ovannämnda begränsningar ska även gälla för tredje parts webbplatser som är länkade eller hänvisade till på Brillianze Webbplatser. Om ovanstående ansvarsbegränsning inte är tillåtet under tillämplig jurisdiktion, ska Brillianze ansvar begränsas så långt som möjligt enligt gällande lag.

Information som användarna lämnar ut

Användaren av Webbplatser är ensamt ansvarig för riktigheten och leveransen av information och material som lämnas till Brillianze Webbplatser och att användaren har rätt att tillhandahålla Brillianze med sådan information eller material. Användare av Brillianze Webbplatser ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att information och material som lämnas till Fortum inte innehåller någon skadlig kod eller virus. Brillianze ska beviljas en vederlagsfri och obegränsad rätt att ändra, kopiera, publicera och distribuera all information och material som lämnas till Brillianze Webbplatser, antingen som sådana eller som del av annat material eller dokumentation, för all kommersiell och icke-kommersiell användning i den omfattning som tillåts enligt svensk rätt.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska tillämpas på dessa användarvillkor.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 06-Nov-2022
Datum för ikraftträdande 06-Nov-2022

Denna integritetspolicy beskriver den policy som tillämpas av Brillianze Sweden AB, Verkstadsgatan 4, Skåne 233 51 SVEDALA, Sverige, e-post: contact@brillianze.com, telefon: +46 40 300549 om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ( https://www.svivlo.se ). (”Tjänsten”). Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till samma sak ber vi dig att inte få tillgång till eller använda tjänsten.
Vi kan när som helst ändra denna sekretesspolicy utan föregående meddelande till dig och kommer att lägga ut den reviderade sekretesspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter denna tid innebär att du godkänner den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar den här sidan.

Information som vi samlar in:

Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • E-post

Hur vi använder din information

Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

 • Marknadsföring/främjande åtgärder
 • Vittnesmål
 • Insamling av kundfeedback
 • Support
 • Administrativ information
 • Riktad reklam

  Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om samtycke och kommer att använda din information endast när vi fått ditt samtycke och då endast för det/de ändamål som samtycket gäller, såvida vi inte är skyldiga att göra något annat enligt lag.

Lagring av din information:

Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter det att användarna avslutat sina konton eller så länge som vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in enligt denna sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, t.ex. för att föra register/rapportera i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl, t.ex. för att upprätthålla lagliga rättigheter, förebygga bedrägerier osv. Resterande anonym information och aggregerad information, där ingen av dem identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina rättigheter:

Beroende på tillämplig lag kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv behandling av dina uppgifter, be oss dela (överföra) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla det samtycke du gett oss till att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på contact@brillianze.com. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Du kan välja bort direktmarknadsföringskommunikation eller profilering som vi utför i marknadsföringssyfte genom att skriva till oss på contact@brillianze.com.
Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de begärda personuppgifterna eller återkallar ditt samtycke till att behandla dem för de begärda ändamålen, kan det hända att du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka dina uppgifter begärdes.

Kakor etc.

Om du vill veta mer om hur vi använder dessa och om dina val i samband med denna spårningsteknik, se vår Cookiepolicy.

Säkerhet:

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för all information som du överför till oss och du gör det på egen risk.

Klagomål/dataskyddsombud:

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av din information som finns tillgänglig hos oss kan du skicka ett e-postmeddelande till vårt klagomålsansvariga på Brillianze Sweden AB, Verkstadsgatan 4, e-post: contact@brillianze.com. Vi kommer att ta itu med dina problem i enlighet med tillämplig lag.

Kakor (Cookies)

Brillianze webbplatser använder kakor. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. En kaka är en textfil som används av webbläsaren för att ge användaren tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Svivlo använder två sorters kakor.
 
 • Den ena sorten kallas sessionskaka och den sparas tillfälligt under ditt besök på webbplatsen. Kakan försvinner när du stänger webbläsaren.
 • Den andra sortens kaka lagras i din dator en längre tid och återanvänds vid ditt nästa besök på webbplatsen. Du kan ta bort dessa kakor från din webbläsare.

Om du inte accepterar användandet av kakor kan du stänga av det via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

Personuppgiftsbehandling

Svivlo använder webbanalys för att samla in statistik om hur vår webbplats används. Vi samlar inte in data om individuella besökares personuppgifter. IP-nummer lagras inte. Vi använder inte den insamlade datan i något kommersiellt syfte och vi sprider inte heller vidare den till andra parter.

Vi kan inte spåra en individuell besökare genom webbanalysverktyget. Eftersom vi inte gör det begär vi inte samtycke om personuppgiftsbehandling.

Kakor från externa funktioner

Vid länkning till externa funktioner som youtube, facebook och twitter, så sätts kakor från dessa webbplatser. För mer information se dessa webbplatser.

 

Cookie Policy

I kraft: 06-Nov-2022

Senast uppdaterad: 06-Nov-2022

Vad är cookies?

Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är och hur vi använder dem, vilka typer av cookies vi använder, dvs. vilken information vi samlar in med hjälp av cookies och hur den informationen används, samt hur du hanterar cookieinställningarna.

Cookies är små textfiler som används för att lagra små bitar av information. De lagras på din enhet när webbplatsen laddas i din webbläsare. Dessa cookies hjälper oss att få webbplatsen att fungera korrekt, göra den säkrare, ge en bättre användarupplevelse och förstå hur webbplatsen fungerar samt att analysera vad som fungerar och var den behöver förbättras.

Hur använder vi cookies?

Som de flesta onlinetjänster använder vår webbplats förstaparts- och tredjepartscookies för flera olika ändamål. Förstapartscookies är mestadels nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt, och de samlar inte in några av dina personligt identifierbara uppgifter.

Tredjepartscookies som används på vår webbplats är främst för att förstå hur webbplatsen fungerar, hur du interagerar med vår webbplats, för att hålla våra tjänster säkra, för att tillhandahålla annonser som är relevanta för dig och för att på det hela taget ge dig en bättre och förbättrad användarupplevelse och bidra till att påskynda dina framtida interaktioner med vår webbplats.

 

Kakor vi använder oss av

 

Hantera dina kakinställningar

Cookieinställningar

 

Du kan när som helst ändra dina inställningar för cookies genom att klicka på knappen ovan. På så sätt kan du återvända till banderollen för samtycke till cookies och ändra dina preferenser eller återkalla ditt samtycke direkt.

Dessutom erbjuder olika webbläsare olika metoder för att blockera och radera cookies som används av webbplatser. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera/ta bort cookies. Nedan finns länkar till stöddokument om hur du hanterar och raderar cookies från de största webbläsarna.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Om du använder någon annan webbläsare, gå till webbläsarens officiella stöddokument.

Prenumerera för att veta mer

Anmäl till vårt nyhetsbrev för att ta emot nyheter, få uppdateringar och veta hur du kan lägga händerna på din första Svivlorulle.

Du har anmält dig