Juridisk information

Användarvillkor

Svivlo är ett varumärke ägt av Brillianze Sweden AB (nedan kallad ”Svivlo”) tillhandahåller webbplatser (”Webbplatser”) enligt de användarvillkor som anges nedan. Om du inte godtar att följa dessa användarvillkor ska du inte använda Svivlos Webbplatser.

Immateriella rättigheter

Rättigheterna till hela innehållet på Svivlos Webbplatser, såsom text, grafik, namn, bilder, figurer, ritningar, logotyper, ikoner, inspelningar och programvara, tillhör Brillianze Sweden AB (”Brillianze”). Alla rättigheter, som inte uttryckligen beviljas häri, är reserverade. Kopiering, överföring, ändring, lagring, lagring, publicering och distribution av innehållet på Svivlos Webbplatser eller delar därav är förbjudet utan Brillianze föregående skriftliga medgivande. Användningen av Svivlos Webbplatser för personliga, icke-kommersiella syften är tillåtet. Dokument som är klassificerade som offentliga, såsom pressmeddelanden, får användas för offentlig kommunikation om källan till informationen anges. Brillianze äger alla rättigheter till varumärkena Svivlo® och Alphabrake®.

Ansvarsfriskrivning

Brillianze Webbplatser och dess innehåll tillhandahålls i befintligt skick. Brillianze ger inte någon uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti med avseende på den information som finns i dess Webbplatser, inklusive eventuella utfästelser eller garantier för informationens riktighet, fullständighet eller tillförlitlighet. De uppgifter som finns på Webbplatserna utgör inte något bindande anbud eller åtagande från Brillianze. Brillianze förbehåller sig rätten att, när som helst utan föregående meddelande, ändra dessa användarvillkor och Brillianze Webbplatser och dess innehåll eller del därav. Brillianze ger ingen utfästelse eller garanti om tillgängligheten av Brillianze Webbplatser. Brillianze ska under inga omständigheter vara ansvarigt för någon form av förlust eller skada inbegripet, dock inte begränsat till, indirekta skador och följdskador, såsom förlorade intäkter, inkomst- och vinstbortfall, verksamhetsavbrott eller förlust av data som uppstår till följd av användningen av Webbplatserna eller dess innehåll eller på grund av avbrott eller otillgänglighet av Webbplatserna. Brillianze ska vidare inte vara ansvarigt för någon förlust eller skada som beror på fel, avbrott eller otillgänglighet av datasystem eller datakommunikation eller skada som orsakas av skadlig kod eller virus. Ovannämnda begränsningar ska även gälla för tredje parts webbplatser som är länkade eller hänvisade till på Brillianze Webbplatser. Om ovanstående ansvarsbegränsning inte är tillåtet under tillämplig jurisdiktion, ska Brillianze ansvar begränsas så långt som möjligt enligt gällande lag.

Information som användarna lämnar ut

Användaren av Webbplatser är ensamt ansvarig för riktigheten och leveransen av information och material som lämnas till Brillianze Webbplatser och att användaren har rätt att tillhandahålla Brillianze med sådan information eller material. Användare av Brillianze Webbplatser ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att information och material som lämnas till Fortum inte innehåller någon skadlig kod eller virus. Brillianze ska beviljas en vederlagsfri och obegränsad rätt att ändra, kopiera, publicera och distribuera all information och material som lämnas till Brillianze Webbplatser, antingen som sådana eller som del av annat material eller dokumentation, för all kommersiell och icke-kommersiell användning i den omfattning som tillåts enligt svensk rätt.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska tillämpas på dessa användarvillkor.

Integritetspolicy

Allmänt

Brillianze Sweden AB, 559045-5738 (”Brillianze”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum på den här webbplatsen.

Den här policyn innehåller information om vår webbplats, hur informationen på webbplatsen får användas och hur vi behandlar personuppgifter.

Genom ditt besök på vår webbplats samtycker du till innehållet i denna policy och till att Brillianze behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), PuL, såsom föreskrivs närmare nedan.

Observera att vi har en separat policy som behandlar användningen av cookies. Mer information om hur vi behandlar cookies hittar du i vår cookiepolicy längre ner på denna sida.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Brillianze behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev eller i övrigt söker kontakt med oss. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för enstaka marknadsföringsändamål.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, mejladress och telefonnummer. Den informationen används för att kontakta dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du anmäler dig till nyhetsbrev via hemsidan eller e-post blir du kund hos oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används dels för att administrera kundförhållandet dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, hantera klagomål eller reklamationer.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Brillianze produktutbud. När du deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Från tid till annan kan vi även komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst motsätta dig denna behandling genom att följa länken i vårt e-postmeddelande.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av Brillianze produktutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som Brillianze samarbetar med. Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande.

För att kunna informera om deltagande hos Brillianze behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Brillianze. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Brillianze (för kontaktuppgifter, se nedan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till Brillianze och skriftligen begära ändring eller radering.

Länkar

På Brillianze webbplats svivlo.se förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Brillianze har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontakt@svivlo.se.

 

 

Kakor (Cookies)

Brillianze webbplatser använder kakor. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. En kaka är en textfil som används av webbläsaren för att ge användaren tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Svivlo använder två sorters kakor.
 
  • Den ena sorten kallas sessionskaka och den sparas tillfälligt under ditt besök på webbplatsen. Kakan försvinner när du stänger webbläsaren.
  • Den andra sortens kaka lagras i din dator en längre tid och återanvänds vid ditt nästa besök på webbplatsen. Du kan ta bort dessa kakor från din webbläsare.

Om du inte accepterar användandet av kakor kan du stänga av det via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

Personuppgiftsbehandling

Svivlo använder webbanalys för att samla in statistik om hur vår webbplats används. Vi samlar inte in data om individuella besökares personuppgifter. IP-nummer lagras inte. Vi använder inte den insamlade datan i något kommersiellt syfte och vi sprider inte heller vidare den till andra parter.

Vi kan inte spåra en individuell besökare genom webbanalysverktyget. Eftersom vi inte gör det begär vi inte samtycke om personuppgiftsbehandling.

Kakor från externa funktioner

Vid länkning till externa funktioner som youtube, facebook och twitter, så sätts kakor från dessa webbplatser. För mer information se dessa webbplatser.

Prenumerera för att veta mer

Anmäl till vårt nyhetsbrev för att ta emot nyheter, få uppdateringar och veta hur du kan lägga händerna på din första Svivlorulle.

Du har anmält dig